Start Taggar LRF

Tagg: LRF

Avtal för avledning av dagvatten till enskild fastighet eller markavvattningsföretag

Lantbrukarnas Riksförbund har tagit fram en avtalsmall som ska underlätta en överenskommelse när kommunen vill avleda dagvatten till en enskild fastighet eller ett markavvattningsföretag....

Senaste artiklarna