Start Taggar Turbiditet

Tagg: Turbiditet

Pilotstudie om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar

I en pilotstudie har två dagvattendammars förmåga att avskilja lösta och partikelbundna föroreningar utvärderats. Resultatet av provtagningen visade inte bara på god avskiljning vad...

”The Turbinator” ska bidra till smartare vattenövervakning av ledningsnätet

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en ny patenterad sensor som bland annat ska kunna användas för att få tidiga varningar om...

Senaste artiklarna