”The Turbinator” ska bidra till smartare vattenövervakning av ledningsnätet

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en ny patenterad sensor som bland annat ska kunna användas för att få tidiga varningar om föroreningar, läckage och översvämningar i städernas ledningsnät för avlopps- och dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.