Start Taggar Omvandlingsområden

Tagg: Omvandlingsområden

Platser kvar till utbildningen i § 6 LAV den 5:e juni

Vill du höra det senaste från utredare Anders Grönvall om vad som presenterats i den pinfärska utredningen om hållbara vattentjänster och § 6 LAV?...

Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen, 5 juni 2018, Stockholm

En utbildningsdag om kommunens ansvar enligt §6 vattentjänstlagen (LAV). En högaktuell fråga då utredningen om hållbara vattentjänster förväntas vara klar under våren 2018. Dagen...

Reflektion: Kalla faktas Stugupproret

Vatten och avlopp väcker starka känslor. Det visas tydligt i Kalla faktas inslag Stugupproret. VA-guiden arbetar med att utveckla VA-planeringen och att besvara kommunernas...

Avslag mot ersättning för onyttigbliven avtalslösning, VA-nämnden 2013

Beslut från VA-nämnden 2013 med avslag för fastighetsägarna att få återbetalning eller mellanskillnad efter att Sandvikens kommun införlivat fastigheten i det kommunala verksamhetsområdet för...

VA-planering på Vatten Avlopp Kretslopp

Sammanfattning från VA-planerings seminariet Norrköping 16-17:e mars 2017 I år fick vi höra många bra föredrag på VA-planeringsseminariet. Konferensens tema var hållbar VA-teknik för stad och...

Avslag särtaxa i Västervik, MMÖD 2016

Hovrätten anser att det saknas skäl för särtaxa. Kommunens skäl ska ha varit ledningslängden samt att mängden berg skulle leda till en fördyring, men...

Beslut om verksamhetsområde för dricksvatten, MMD 2016

Ärendet hanterar ca 20 fastigheter där Länsstyrelsen i Örebro enligt 6§ LAV bedömt att området utgör en samlad bebyggelse och råvattnet är så dåligt...

Enskild lösning bättre än allmänt VA? Avgöranden i VA-nämnden

Samtliga av dessa ärenden är avgöranden från VA-nämnden enligt 24 § LAV: En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten finns...

Avslag för ersättning onyttigbliven BDT-anläggning, VA-nämnden 2012

VA-nämnden beslutar i ärendet att ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna, enligt Va-nämndens mening, inte varit ovetande om att allmän...

Ersättning för onyttigbliven anläggning, VA-nämnden 2013

VA-nämnden fastställer fastighetsägarnas yttrande om ersättningskrav för onyttigbliven anläggning. Avloppsanläggningen har tillstånd och anlades enligt fastighetsägarna år 2007, en trekammarbrunn med infiltration, som anlades...

Senaste artiklarna