Äntligen – utredningen om hållbara vattentjänster presenteras på måndag

Nu på måndag den 28 maj presenteras utredningen om hållbara vattentjänster för miljöminister Karolina Skog. VA-guiden och hela Sveriges vatten- och avloppskompetens väntar tillsammans med spänning på förslaget i sin helhet. Flera av delförslagen är dock kända sedan tidigare. Som mer flexibel va-lagstiftning, krav på långsiktiga planer för VA-utbyggnad, inrättande av statlig VA-rådgivning centralt, förslag att HaV får föreskriftsrätt och avloppsdeklaration för fastighetsägarna.

Det märks att upptakten är nära för utredningen, då utredaren Anders Grönvalls namn har synts flitigt i olika forum och debattartiklar. VA-guiden vill påminna om att du även har möjlighet att höra Anders Grönvall själv presentera förslagen i utredningen på vår utbildning om § 6 LAV den 5:e juni, Läs mer här.