VA-planering på Vatten Avlopp Kretslopp

Sammanfattning från VA-planerings seminariet i Norrköping 16-17:e mars 2017 under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp. Årets tema var hållbar VA-teknik för stad och land och dag ett i VA-planeringsseminariet innehöll mer teknik och dag två innehöll mer VA-planering men även föredrag om kostnader och alternativa utbyggnadsmodeller.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.