Start Taggar Omvandlingsområden

Tagg: Omvandlingsområden

Avslag särtaxa i Västervik, MMÖD 2016

Hovrätten anser att det saknas skäl för särtaxa. Kommunens skäl ska ha varit ledningslängden samt att mängden berg skulle leda till en fördyring, men...

Beslut om verksamhetsområde för dricksvatten, MMD 2016

Ärendet hanterar ca 20 fastigheter där Länsstyrelsen i Örebro enligt 6§ LAV bedömt att området utgör en samlad bebyggelse och råvattnet är så dåligt...

Enskild lösning bättre än allmänt VA? Avgöranden i VA-nämnden

Samtliga av dessa ärenden är avgöranden från VA-nämnden enligt 24 § LAV: En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten finns...

Avslag för ersättning onyttigbliven BDT-anläggning, VA-nämnden 2012

VA-nämnden beslutar i ärendet att ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna, enligt Va-nämndens mening, inte varit ovetande om att allmän...

Ersättning för onyttigbliven anläggning, VA-nämnden 2013

VA-nämnden fastställer fastighetsägarnas yttrande om ersättningskrav för onyttigbliven anläggning. Avloppsanläggningen har tillstånd och anlades enligt fastighetsägarna år 2007, en trekammarbrunn med infiltration, som anlades...

Vanliga frågor från fastighetsägare om VA och Verksamhetsområde

Tjörns kommun har på ett enkelt och bra sätt skrivit ner ett antal generella frågor som fastighetsägare ofta ställer i områden där allmänt VA...

Verksamhetsområde med befintlig bebyggelse, VAMAS

Informationsutskick till boende som kommer införlivas i verksamhetsområde (VO) för VA. Områdena Gruven, Östra och Västra Färdkällan, samt Renvägen. Utskicket från 2015 berättar vad fastighetsägarna...

Anslutning utanför verksamhetsområde

Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun. Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina...

Senaste artiklarna