Start Taggar Eget omhändertagande

Tagg: Eget omhändertagande

Eget omhändertagande av slam – riskerar kommunen att ändå behöva hämta slammet?

Fråga: Vi har en liten fundering här i vår kommun och vi tänker att fler kommuner borde kunna hamna i liknande situationer. Vi ser en...

Eget omhändertagande av slam – fördjupat svar

Fråga: Miljöenheten ställde en fråga till er på VA-guiden och vår fråga besvarades av Jonas Christensen, se det första svaret här. Vi anser dock...
Utedass

Latrinkompost – hur stor bör den vara?

Fråga: Vi håller på att se över våra krav för latrinkompost och undrar om ni kan hänvisa oss till uppdaterade referenser rörande volymkrav och...

Villkora eget omhändertagande av slam i avloppstillstånd om slamsugningsfordon ej tar sig fram?

Fråga: Frågan gäller eget omhändertagande av slam i de fall där fastighetens geografiska läge gör det svårt eller omöjligt att komma fram med slamsugningsfordon (t.ex....
utedass

Fastighetsägare vill avinstallera sin toalett och istället använda grannens – hur bör vi göra?

Fråga: Vi har en fastighetsägare som vill avinstallera sitt utedass. Hon påstår att de (3 personer 40 dagar/år) använder grannens toalett 200 meter bort....

Avlopp i sjöbod – var går gränsen för vad som räknas som avlopp?

Fråga: Jag har en fråga kopplat till sjöbodar och avloppslösningar i dessa. Jag undrar helt enkelt vad som är acceptabelt att ha i sjöboden? ...

Urin och fekalier på egen tomt

Jag skulle vilja ha hjälp med "bra" villkor att ställa när det gäller omhändertagande av urin och fekalier på egen fastighet/tomt. Både vad gäller...

Rekommenderade ytor för spridning av urin, latrin och fekalier samt bakgrund till siffrorna

Undrar över rekommenderad tomtstorlek gällande spridning av egen urin respektive latrin/urin. Rekommendationerna spretar överlag när man tittar på olika hemsidor och inom kunskapsbanken. På...

Informationsbroschyr om enskilt avlopp, SRV

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. SRV sköter bland annat insamling och hantering...

Hur länge bör latrin från torrtoalett lagras?

Vi ska skriva om vår information om att ta hand om latrin och urin på egen fastighet. Alltså de som tar hand om mulltoalett/separett...

Senaste artiklarna