Start Taggar Eget omhändertagande

Tagg: Eget omhändertagande

Fecal composting – rapport om latrinkompostering 2012

Rapport, Coalition Clean Baltic, 2012 Faecal composting – how to build and maintain a compost for faeces from dry urine diverting toilets Författare: Ebba af Petersens...

Så uträttar du dina behov i naturen

Håll Sverige Rent har gjort en liten film om hur man kissar och bajsar, på land och till sjöss. Ett ämne som gränsar till detta...

Hur ska jag bedöma Biolan komposttoalett-eco?

I anslutning till Håkan Jönssons svar på denna fråga har tillverkaren beretts plats att svara. Biolan svarar efter Håkan Jönsson. Vi har fått in...

Dasspappret – Info om lokalt omhändertagande, 2012

Dasspappret – en liten informationsbroschyr om modeller av torra toaletter, kompostering av latrin, hantering av urin Norrköpings kommun Maj 2012

Neka eget omhändertagande pga olagligt avlopp?

Enligt de kommunala avfallsföreskrifterna får avfall såsom slam endast tas omhand på den egna fastigheten om det kan göras utan risk för skada eller...

Reuse of phosphours – a key to sustainable food production

Reuse of phosphours – a key to sustainable food production Författare: Jenny Dominius Jenny Dominius har i sin uppsats "Reuse of phosphours - a key to...

Villkor om slamtömning i egen regi

Vi har några fastigheter på en ö i Mälaren där ägarna vill bygga infiltrationer och tömma sina slamavskiljare själva. Kommunen har ingen möjlighet att...

Yta för urinspridning på egen tomt

Hur stor yta behövs för att man skall kunna ge tillstånd till fastighetsägare att använda källsorterad urin i sin egen odling?  VA-guiden förde frågan vidare...

Urinseparering i koloniområden

Är urinseparering i koloniområden något att rekommendera? Många uringödslar och gödslar med annat också. Är det bättre att tillåta endast latrinkompostering? Urinsortering som teknik och...

Vad har ni för erfarenheter av förbränningstoaletter?

Vi har fått in en anmälan om inrättande av en elektrisk förbränningstoa för en fritidsbostad. Vad har ni för erfarenheter av och åsikter om ...

Senaste artiklarna