Hur länge bör latrin från torrtoalett lagras?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. På Orust har vi ett ärende gällande en Mulltoa 65 där fabrikören hävdar att mullen som komposteras i tillhörande låda med värme och omrörning ”når godkänd kompost efter 11 veckor”. Detta enligt miljömärkningen Svanen, det rör sig inte heller om varmkompostering. Vi har som standard krav på 24 månaders kompostering. Vi står lite fundersamma på vad vi ska ha för krav på efterkompostering. Någon som har haft en liknande erfarenhet?