Urin och fekalier på egen tomt

Jag skulle vilja ha hjälp med "bra" villkor att ställa när det gäller omhändertagande av urin och fekalier på egen fastighet/tomt. Både vad gäller kompostering-hygienisering och spridning. Det vore också bra med lite mer ingående information om detta på de "öppna" sidorna. Det kan väl inte vara så stor skillnad mellan olika kommuner...

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.