Ny information på avloppsguiden.se om gödsling med urin och latrin

Grönsaksodling i köksträdgård, vattenkanna

VA-guiden har förtydligat informationen på avloppsguiden.se om att ta hand om urin och fekalier på egen tomt. Vi har sett över rekommendationerna för spridningsytor och lagringstider. Nu anger vi både den yta som gödseln från en person räcker till och den minsta ytan som kan gödslas utan näringsläckage. 

Urinen från en person under ett år, förutsatt att all urin samlas in, räcker till att gödsla grödor på upp till ca 400 m2, beroende på vilken gröda som odlas. Det är dock inte realistiskt att all urin samlas upp, utan ytan räknas om efter graden av närvaro i huset.

Den minsta ytan som kan användas för gödsling, utan att riskera näringsläckage, är jämförbar med ytan för markbaserad rening. En tumregel är 10 m2 per person och år.

När det gäller rekommenderad lagringstid för fekaliekompost ligger den tidigare rekommendationen kvar, 1,5-2 års lagring behövs innan det är smittsäkert.

När en gödslar grödor som äts råa, med antingen färsk urin eller fekalier som lagrats i 1,5 – 2 år, så är det lämpligt att låta det gå en månad mellan gödsling och skörd som en extra försiktighetsåtgärd.

Vi poängterar att det handlar om gödsling och att näringen ska spridas under växtsäsongen.

Den rekommenderade tiden för långtidslagring av fekalier kommer från WHOs riktlinjer. Uppgifterna om hur stor yta som behövs för gödsling kommer från professor em Håkan Jönsson och docent Annika Nordin, SLU.

Läs infon på Avloppsguiden – Gödsla med urin och latrin på egen tomt

Relaterat

Torra toalösningar och hantering av avfallet – dokumentation från webbinarium 2021