Torra toalösningar och hantering av avfallet – dokumentation från webbinarium 2021

Avloppsguidens användarförening höll ett webbinarium om eget omhändertagande av avfall från torra toalösningar och små avlopp, 10 november 2021. Här hittar du filmen där docent Annika Nordin från SLU resonerar kring olika aspekter av eget omhändertagande. På grund av ett räknefel i Annikas underlag har delar av filmen klippts bort. Dessa delar ersätts av korrekta siffror i tabellen nedan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.