Infoblad och tillsynsprojekt om torra toalettlösningar i Kungsbacka

Kungsbacka kommun har ett tvåsidigt blad med information om omhändertagande av avfall från torrtoa, mulltoa och urinseparerande toalett. I somras gjorde kommunen extra tillsyn över torra toalettlösningar. Annelie Lindgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka, berättar mer.

För några år sedan tog kommunen fram infoblad om skötsel av flera olika typer av avloppsanläggningar.

– Det fanns ingen bra samlad information om avfallet från torra lösningar och vi tyckte att det underlättade för både oss och fastighetsägare att ha det på ett blad, säger Annelie Lindgren.

Kommunen lämnar ut infobladet i samband med tillsyn eller prövning.

– När vi har lämnat ut infobladet har de flesta rättat sin hantering, så man kan väl säga att bladet har tagits väl emot av fastighetsägarna.

Tillsynsprojekt på torra toalösningar

I somras gjorde Kungsbacka ett tillsynsprojekt på närmare 70 torra toalettlösningar, inklusive ett antal förbränningstoaletter som de endast gjorde skrivbordstillsyn på.

Det visade sig att många fastigheter hade brister i hanteringen av avfallet.

– Framförallt var det många som hade för kort lagringstid, kortare än två år, innan spridning.

Tillsynen visade också att det var många som grävde ned avfallet istället för att sprida det på rabatter och ett antal hade inte växelvis användning med minst två behållare.

I Kungsbacka krävs tillstånd för torra toalettlösningar enligt de lokala renhållningsföreskrifterna.

– Tyvärr var det många som inte hade koll på att det krävs tillstånd. Det var också många som saknade dispens för att få ta hand om avfallet själv.

De flesta av toaletterna utan tillstånd var äldre, men en del var bara var något år gamla.

– Vi upptäckte att det har tillkommit många förbränningstoaletter utan tillstånd.

Projektet kommer att se över fler torra lösningar nästa sommar. Då ska även fastigheter som nyligen bytt ägare tillsynas.

 

Infobladet: Så hanterar du avfallet från din torrtoalett (pdf)

Bonusblad som påpekar vikten av att följa villkor i tillståndet: Ta hand om din torrtoalett (pdf)

Relaterat

Ta hand om avfallet, info på Avloppsguiden om eget omhändertagande av urin, latrin, fekalier och BDT-vatten

Beslutsmallar för torrtoaletter från tre kommuner