Start Taggar Övergödning

Tagg: Övergödning

Nutribute – crowdfunding för Östersjön

Via sidan nutribute.org kan åtgärder för Östersjön finna nya vägar till finansiering. Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, handlar om att presentera sin idé för likasinnade som...

VA-guiden: ”Olyckligt med onyanserad bild av små avlopp”

LRF har i tre artiklar fokuserat på de små avloppen och frågan om markretention. Tyvärr ger LRF en onyanserad bild så att diskussionen om...
Omvärldsbevakning

Felkopplade ledningar

P4 Stockholm rapporterar om de upptäckter Stockholm Vatten och Avfall gjort i sitt detektivarbete med läckande eller felkopplade ledningar. Det visade sig att Bällstaån som rinner...

Regeringen vill stärka avloppstillsynen

Regeringen vill se åtgärder för att förbättra havsmiljön med avseende på övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Överenskommelsen...

Hotspot 67 klar på Helcom-lista

Utsläppen från de nära 500 000 Kaliningradborna har bland annat bidragit till ökad algblomning i sydöstra Östersjön. Men nu är avloppsreningsverket byggt och invigt.  -...

Stort EU-projekt ska ge bättre vatten

Den 1 januari 2017 började ett 7,5 år långt EU-projekt som bland annat har fokus att stödja kommunal vattenplanering och minska påverkan från näringsämnen...

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk, SVU 2016

I projektet har IVL Svenska Miljöinstitutet och SP studerat hur skärpta utsläppskrav kan bidra till för­ ändrad miljöpåverkan från reningsverkens processer. Käppalaverket i Lidingö, Henriksdals...

Positivt om Östersjön

Sverige radios P4 Sörmland lyfter fram ett par goda nyheter om Östersjön. Marinbiologen Hans Kautsky vid Askölaboratoriet i skärgården utanför Trosa rapporterar om bättre...

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Under Havs- och vattenforum i Göteborg 24-25 maj presenterade HaV en uppdaterad uppskattning om hur mycket kväve och fosfor som släpps ut i Sverige,...

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet

Sveriges underlag till Helcoms sjätte Pollution Load Compilation (PLC6) Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12, 20 maj 2016. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 Författare: Heléne Ejhed, Elin...

Senaste artiklarna