Start Taggar Övergödning

Tagg: Övergödning

Stort EU-projekt ska ge bättre vatten

Den 1 januari 2017 började ett 7,5 år långt EU-projekt som bland annat har fokus att stödja kommunal vattenplanering och minska påverkan från näringsämnen...

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk, SVU 2016

I projektet har IVL Svenska Miljöinstitutet och SP studerat hur skärpta utsläppskrav kan bidra till för­ ändrad miljöpåverkan från reningsverkens processer. Käppalaverket i Lidingö, Henriksdals...

Positivt om Östersjön

Sverige radios P4 Sörmland lyfter fram ett par goda nyheter om Östersjön. Marinbiologen Hans Kautsky vid Askölaboratoriet i skärgården utanför Trosa rapporterar om bättre...

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Under Havs- och vattenforum i Göteborg 24-25 maj presenterade HaV en uppdaterad uppskattning om hur mycket kväve och fosfor som släpps ut i Sverige,...

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet

Sveriges underlag till Helcoms sjätte Pollution Load Compilation (PLC6) Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12, 20 maj 2016. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 Författare: Heléne Ejhed, Elin...

Nya rön i fosfordebatten

I slutet av maj släppte olika forskarteam släppt nya rapporter från bland annat IVL och Havs- och vattenyndigheten via Helcom.Den ena rapporten är den...

Näringsbelastningen på Östersjön och västerhavet, HaV 2016:2

Ur förordet Syftet med rapporten är att leverera data till Helcoms sjätte belastningssammanställning (PLC6) men även ge underlag till vattenförvaltningsarbetet i Sverige. Utvecklingsarbetet kommer ligga...

Recipientkontroll N och P, LOVA 2013

Syftet med undersökningarna var att öka kunskaperna om närsaltshalter i mindre vattendrag i Kungsbacka kommun. Provtagningarna har därför inskränkt sig till att enbart mäta...

SMED Rapport Nr 166, 2015

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag till SMED om att genomföra en uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats...

Reflektion: Fosforbanta – bättre för hälsan, bättre för miljön

Går det att minska utsläppen av fosfor genom att äta hälsosamt? Ja det verkar så. Svenskarnas intag av fosfor är ungefär dubbelt så stort...

Senaste artiklarna