Sveriges vattenmiljö – översikt och fördjupning

Bild: Ida Wendt, via Sveriges vattenmiljö
Nu finns en ny webbplats som presenterar miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. Du kan jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner. Hemsidan är både ett verktyg för översikt och fördjupningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.