Hotspot 67 klar på Helcom-lista

Utsläppen från de nära 500 000 Kaliningradborna har bland annat bidragit till ökad algblomning i sydöstra Östersjön. Men nu är avloppsreningsverket byggt och invigt. WCspolning

– För vanligt folk i Kaliningrad innebär den här investeringen att ortsborna inte längre plågas av odörer från stinkande avloppsvatten som tidigare leddes ut i en öppen ränna som ringlade sig längs landsvägen till Baltijsk, beskriver Mikhail Durkin, verksamhetsledare på Coalition Clean Baltic (CCB) till SvD.

Reningsverket utgör en av de 162 ”hotspots” med särskilt farliga utsläpp som HELCOM (Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö) identifierat. Listan skapades 1992 och innehöll då 132 hotspots. Nu har 118 av de 162 punktutsläppen åtgärdats och många fler följer.

Byggnadsarbetet vid reningsverket i Kalininrad avslutades i december 2015. Anläggningen har sen dess tagits i drift stegvis. Invigningen skedde i slutet av maj 2017. Enligt uppgifter ska det nya avloppsreningsverket reducera utsläppen av fosfor (P) med 273 ton samt kväveutsläppen (N) med omkring 1 400 ton per år. Sett till Östersjöländernas totala belastning på centrala Östersjön motsvarar dessa reduktioner 0,7 % P och 0,08 % N. Men det behövs ytterligare investeringar i kvävereduktion.