Stort EU-projekt ska ge bättre vatten

life_logga_416pxDen 1 januari 2017 började ett 7,5 år långt EU-projekt som bland annat har fokus att stödja kommunal vattenplanering och minska påverkan från näringsämnen och miljögifter på sjöar och vattendrag. Norra Östersjöns Vattendistrikt kommer att samordna de 35 olika parters som inkluderar både myndigheter, NGOs, företag och forskningsgrupper. 

Projektet består av delprojekt inom fem temaområdet, där ett par projekt inom temaområdet ”övergödning från externa källor” kommer att handla om dagvatten. Bland annat ingår det att utveckla metoder samt testa ny och befintlig teknik för att hitta och åtgärda fosforkällor i dagvatten. Ett annat delmål är att skapa multifunktionella vattenparker för dagvattenrening, ökad biodiversitet och rekreation.

Läs mer om projektet på vår medlemssida om dagvattenforskning.