Felkopplade ledningar

P4 Stockholm rapporterar om de upptäckter Stockholm Vatten och Avfall gjort i sitt detektivarbete med läckande eller felkopplade ledningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.