Regeringen vill stärka avloppstillsynen

Regeringen vill se åtgärder för att förbättra havsmiljön med avseende på övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet kallas Rent hav och omfattar 606 miljoner för 2018 och lite över 2 miljarder kronor under perioden 2018-2020.

Dessa områden vill man satsa på:

  • Åtgärder mot miljögifter
  • Åtgärder mot övergödning
  • Skydd av marina områden
  • Åtgärder mot plastföroreningar

När det gäller åtgärder mot övergödning vill regeringen och Vänsterpartiet se satsningar inom följande områden:

  • Blå fångstgrödor,
  • Bättre avlopp och fler lokala åtgärder
  • Gamla utsläpp
  • Nya och återställda våtmarker

Vad gäller Bättre avlopp och fler lokala åtgärder handlar det om 108 miljoner under en treårsperiod. Regeringen vill bland annat  skjuta till medel för att stärka arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning av avlopp.

VA-guiden lär fortsätta att följa frågan om vad detta kommer att innebära för det lokala tillsyns- och åtgärdsarbetet.

2018: 24 miljoner kronor
2019: 37 miljoner kronor
2020: 47 miljoner kronor

Regeringens PM om satsningen Rent hav