Start Taggar Mikroföroreningar

Tagg: Mikroföroreningar

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens...

Lund och Malmö går i olika riktning i frågan om konstgräsplaner

Konstgräsplaner har konstaterats utgöra en av de största källorna till spridning av mikroplaster till miljön. Nu väljer Lunds kommun att sätta stopp för byggandet...

Formasprojekt om små avlopp 22 mars i Gävle

Under Vatten Avlopp Kretslopp kommer Patrik Andersson från Umeå universitet presentera forskningsprojektet RedMic, Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda...

VTI ska öka kunskapen om mikroplaster från transportsystemet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet. En...

Förslag till åtgärder mot mikroplaster i Malmö

I en ny rapport från Malmö föreslås ett antal åtgärder för att minska mängden mikroplaster i dagvattnet. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har sammanställt en rapport om...

Mikroplast i Malmö – förslag till åtgärder för minskade utsläpp till miljö, 2018

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har tagit fram en rapport om mikroplaster i Malmö. Rapporten ger, förutom en kunskapssammanställning om källorna till utsläpp av...

Konferens, projekt och nyheter om rening av läkemedel

Rening av läkemedel är ett aktuellt ämne och årets tema för Svenskt Vattens nationella konferensen Avlopp & Miljö, NAM 2018 är rening av läkemedel...

Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

Forskningsprojektet RedMic bjuder in till slutkonferens. Diskutera resultat med experter från företag, myndigheter, beslutsfattare samt forskare. Slutkonferensen är gratis och fika och lunch ingår....

Mikroföroreningar i små avlopp – slutkonferens 6/12

Forskningsprojektet RedMic bjuder in till slutkonferens. Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp. Diskutera resultat med experter från företag, myndigheter, beslutsfattare och forskare. Slutkonferensen äger rum i...

Mikroplaster från konstgräsplaner. Exjobb KTH 2017

Sammanfattning I en rapport från år 2017 uppskattade Svenska Miljöinstitutet (IVL) konstgräsplaner till att vara den näst största kvantifierade källan till spridning av mikroplaster till...

Senaste artiklarna