Start Taggar Mikroföroreningar

Tagg: Mikroföroreningar

Sjukhus tar omtag med ozon för att få bort läkemedelsrester

Akademiska sjukhuset i Uppsala vill ta sitt ansvar och minska sitt bidrag av läkemedelsrester och resistenta bakterier. Just nu pågår ett försök med ozonering...

Bidrag till forskningsprojekt om mikroplast

Ett antal forskningsprojekt om mikroplast har beviljats medel av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Satsningen är ett steg i myndigheternas arbete för att reducera förekomsten...

Bidrag till åtgärder mot mikroplast i dagvatten

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till insatser som syftar till att minska spridningen av mikroplast i dagvatten.Totalt 14 ansökningar har beviljats bidrag till åtgärder som...

Väg- och däckslitage den största mätbara källan till mikroplaster i Stockholm

I en ny rapport om källor till mikroplaster i Stockholms stad, konstateras att den största mätbara källan av mikroplaster utgörs av trafik i form...

Pengar till rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverk

Svenskt Vatten får närmare 400 000 kronor av Naturvårdsverket för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar.Syftet med...

Redaktören rekommenderar #5: Dagvatten främsta källan till mikroplaster

Mikroplaster är ett ämne som inom va-branschen diskuterats och debatterats flitigt den senaste tiden. I den femte delen av Redaktören rekommenderar hittar vi ett reportage...

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens...

Lund och Malmö går i olika riktning i frågan om konstgräsplaner

Konstgräsplaner har konstaterats utgöra en av de största källorna till spridning av mikroplaster till miljön. Nu väljer Lunds kommun att sätta stopp för byggandet...

Formasprojekt om små avlopp 22 mars i Gävle

Under Vatten Avlopp Kretslopp kommer Patrik Andersson från Umeå universitet presentera forskningsprojektet RedMic, Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda...

VTI ska öka kunskapen om mikroplaster från transportsystemet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet. En...

Senaste artiklarna