Start Taggar Mikroföroreningar

Tagg: Mikroföroreningar

Nyhet om EU-förbud mot konstgräsplaner stämde inte

Nyligen har det i media rapporterats om att EU vill förbjuda konstgräsplaner. Ett förbud som skulle kunna innebära stora kostnader för  fotbollsföreningar runt om...

Bidrag till insatser för minskad spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljas 2019 års bidrag för att minska spridningen av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar...

Mikroplaster i miljön år 2019

Naturvårdsverket har nyligen avrapporterat ett regeringsuppdrag om mikroplast. Bland åtgärderna mot spridning finns bl a förslag om att anmälningsplikt införs för anläggningar med konstgräs.Redan...

Konferens om konstgräs och miljö 10 april

Den 10 april anordnas en konferens om kunskapsläget gällande konstgräs och vilka verktyg som finns tillgängliga för att miljöanpassa konstgräsanläggningar.Arbetar du med konstgräs på...

Högst halter av mikroplaster uppmätta vid tillflöden till de stora sjöarna

En ny vetenskaplig rapport från Örebro Universitet ger en bild av förekomsten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Syftet...

Sjukhus tar omtag med ozon för att få bort läkemedelsrester

Akademiska sjukhuset i Uppsala vill ta sitt ansvar och minska sitt bidrag av läkemedelsrester och resistenta bakterier. Just nu pågår ett försök med ozonering...

Bidrag till forskningsprojekt om mikroplast

Ett antal forskningsprojekt om mikroplast har beviljats medel av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Satsningen är ett steg i myndigheternas arbete för att reducera förekomsten...

Bidrag till åtgärder mot mikroplast i dagvatten

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till insatser som syftar till att minska spridningen av mikroplast i dagvatten.Totalt 14 ansökningar har beviljats bidrag till åtgärder som...

Väg- och däckslitage den största mätbara källan till mikroplaster i Stockholm

I en ny rapport om källor till mikroplaster i Stockholms stad, konstateras att den största mätbara källan av mikroplaster utgörs av trafik i form...

Pengar till rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverk

Svenskt Vatten får närmare 400 000 kronor av Naturvårdsverket för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar.Syftet med...

Senaste artiklarna