Fortsättningsstudie om läkemedelspåverkan nedströms reningsverk i skånska vattendrag

Studien om läkemedelspåverkan i skånska vattendrag är en fortsättning från 2021 då en metod för att prioritera avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar publicerades. Den nya studien visar bland annat att det finns ytterligare vattendrag med förhöjda halter av läkemedelsrester.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.