Ny modell kvantifierar risker för översvämningar på lokal nivå

Trelleborg, Sverige.
Forskare vid Lunds tekniska universitet har utvecklat en ny metod som på lokal nivå kan kvantifiera riskerna för fluviala, pluviala och kustnära översvämningar. Metoden består av en modell som använder befintliga och simulerade data över vattenflöde i vattendrag, havsnivåvariationer och regn. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.