Bör vi investera i avancerad avloppsrening för att skydda vattenlevande organismer?

Formas har gjort en systematiska översikt för att undersöka hur svenskt kommunalt avloppsvatten påverkar vattenlevande organismer. Resultatet är tänkt att användas som stöd till beslut för investeringsbeslut om mer avancerade reningstekniker.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.