Start Taggar Avloppsreningsverk

Tagg: Avloppsreningsverk

Ny vägledning till Naturvårdsverkets avloppsföreskrifter (NFS 2016:6)

Nu finns den nya vägledningen till föreskrifterna om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) publicerad. Föreskrifterna NFS 2016:6 medförde...

Frågor om bland annat läkemedelsrening avhandlades i Sundvall

VA-guiden deltog den 6-7 februari på Svenskt Vattens Nationella konferens Avlopp & Miljö, #NAM 2019 i Sundvall. Två intressanta konferensdagar där vi här gör...

En vanlig dag på Tivoliverket

Med besöksväst, februarisol i ryggen och med en lång nedförsbacke in i Sundsvallsberget så påbörjades studiebesöket vid Sundsvalls största reningsverk, Tivoliverket. Reningsverket ligger insprängt...

Pengar till rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverk

Svenskt Vatten får närmare 400 000 kronor av Naturvårdsverket för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar. Syftet med...

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens...

Konferens, projekt och nyheter om rening av läkemedel

Rening av läkemedel är ett aktuellt ämne och årets tema för Svenskt Vattens nationella konferensen Avlopp & Miljö, NAM 2018 är rening av läkemedel...

Kan anläggning med 20 hushåll få dispens från kommunal slamhämtning?

Fråga: Jag har fått en fråga angående möjlighet till dispens från kommunal slamhämtning. Ett avloppsreningsverk med 20 anslutna fastigheter som sköts av en ekonomisk...

Ny vägledning för rapportering i miljörapporteringsportalen på väg

Europeiska kommissionen driver två överträdelseärenden mot Sverige på grund av att kommissionen bland annat anser att Sverige inte följer avloppsdirektivet för ett drygt 50-tal...

Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, föreskrift

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Föreskrifterna innehåller även...

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk, SVU 2016

I projektet har IVL Svenska Miljöinstitutet och SP studerat hur skärpta utsläppskrav kan bidra till för­ ändrad miljöpåverkan från reningsverkens processer. Käppalaverket i Lidingö, Henriksdals...

Senaste artiklarna