Start Taggar Avloppsreningsverk

Tagg: Avloppsreningsverk

Pengar till rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverk

Svenskt Vatten får närmare 400 000 kronor av Naturvårdsverket för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar.Syftet med...

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens...

Konferens, projekt och nyheter om rening av läkemedel

Rening av läkemedel är ett aktuellt ämne och årets tema för Svenskt Vattens nationella konferensen Avlopp & Miljö, NAM 2018 är rening av läkemedel...

Kan anläggning med 20 hushåll få dispens från kommunal slamhämtning?

Fråga: Jag har fått en fråga angående möjlighet till dispens från kommunal slamhämtning. Ett avloppsreningsverk med 20 anslutna fastigheter som sköts av en ekonomisk...

Ny vägledning för rapportering i miljörapporteringsportalen på väg

Europeiska kommissionen driver två överträdelseärenden mot Sverige på grund av att kommissionen bland annat anser att Sverige inte följer avloppsdirektivet för ett drygt 50-tal...

Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, föreskrift

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Föreskrifterna innehåller även...

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk, SVU 2016

I projektet har IVL Svenska Miljöinstitutet och SP studerat hur skärpta utsläppskrav kan bidra till för­ ändrad miljöpåverkan från reningsverkens processer.Käppalaverket i Lidingö, Henriksdals...

Framåt för Revaq

Avloppsvattnet och avloppsslammet i Örebro blir allt bättre, det visar i en jämförelse mellan reningsverken i Sverige. Nu fortsätter arbetet med att hitta källor...

Lund <3 Malmö via avlopp

Genom att flera av de mindre reningsverken i Lund lagts ner och reningskraven ökat på de befintliga överväger nu Lund att bygga en överföringsledning...

Malmö avloppstunnel, beslutsunderlag 2015

Alternativa strategier till Malmö Avloppstunnel har utretts. Inga av dessa ensamt bedöms medge de fördelar som uppnås av Malmö avloppstunnel. För att uppnå samma fördelar...

Senaste artiklarna