Start Taggar Avloppsreningsverk

Tagg: Avloppsreningsverk

Reduktion av läkemedel i avloppsreningsverk, SVU 2014

I dagsläget finns i Sverige inte några krav på att läkemedel eller andra organiska ämnen ska tas bort från avloppsvattnet. Val av metoder för...

Prövotidsförordnande för Borås nya avloppsreningsverk, MÖD 2014

Ärendebeskrivning Ansökan från Borås Energi och Miljö om tillstånd att uppföra och bedriva verksamhet vid kraftvärmeanläggning, biogasanläggning, avloppsreningsverk samt utökning av befintlig avfallsanläggning. Genom domen ställs...

Bedömning av påverkan från lakvatten inom REVAQ, SVU 2014

Ladda ner Bedömning av påverkan från lakvatten inom REVAQ – metodik för farliga ämnen Ur förordet: Kvalitetssäkringssystemet REVAQ syftar till kontinuerlig förbättring av slamkvalitén samt säkerställande av...

Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm, SVU 2010

Ladda ner Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm Ur sammanfattningen: EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), även kallat vattendirektivet har som målsättning...

Sveriges kommunala avloppsanläggningar

År 2010 gav Naturvårdsverket i uppdrag till SMED att samla in uppgifter om Sveriges alla kommunala avloppsanläggningar och vilka orter som besörjdes av dessa....

Tillsynsvägledning för avlopp från 26 till 2000 pe, Region Halland och NV 2011

Fullständiga referenser: Begäran om tillsynsvägledning och kommentarer angående avloppsrening dimensionerad för 26-2000 pe, 2011-02-28 Svar till Region Halland med anledning av begäran om tillsynsvägledning...

Senaste artiklarna