Regler för att hägna in ett avloppsreningsverk?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson svarar på vilka regler som gäller för att ordna fysiskt skydd och hägna in ett avloppsreningsverk för att undvika sabotage och skadegörelse.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.