Specifika slamspridningsplatser ska rapporteras in i miljörapporter

Från och med 2024 ska alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk som omfattas redovisa specifikt på vilken jordbruksmark som reningsverkets slam sprids på. Redovisningen ska ske i miljörapporten och med specifika format.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.