Start Taggar Miljösanktionsavgift

Tagg: Miljösanktionsavgift

Man i skjorta skriver på blanketter med fin penna.

Till vem ska beslut om miljösanktionsavgift riktas för oanmäld dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning har anlagts inom ett detaljplanelagt område utan att den i förväg anmälts till miljökontoret, något som ska ske enligt 13 § FMH....
Pengar i timglas

Får vi debitera tiden som det tar att handlägga miljösanktionsavgift?

Fråga: Vi har några frågor angående debitering av handläggning. 1. Får man debitera handläggning av miljösanktionsavgift? Vi har sett på avloppslistan att man i någon...

Miljösanktionsavgift om informationen från kommunen varit otydlig?

VA-guidens sammanfattning: Det finns inget utrymme för att bedöma uppsåt eller oaktsamhet vid uttag av miljösanktionsavgift (MSA). Avgiften behöver dock inte tas ut om det...

Påbörjad anläggning

VA-guidens sammanfattning: Frågan blir aktuell både vad gäller tillståndets giltighetstid och grund för MSA om tillstånd saknas. Anna hänvisar till en dom från 2018 där...

Oskäligt att påföra en miljösanktionsavgift?

Fråga: I vår kommun rapporterar tekniska avdelningen avvikelser från slamtömningen till miljöavdelningen. Tekniska skickar även ett informationsbrev till fastighetsägaren där det framgår vad det...

Tillståndet har inte följts – åtalsanmäla?

Fråga: Jag har en fråga angående tillstånd som inte följs. I detta fall visade det sig i samband med slutbesiktningen att entreprenören ej placerat infiltrationen...

Senaste artiklarna