Till vem ska beslut om miljösanktionsavgift riktas för oanmäld dagvattenanläggning?

Man i skjorta skriver på blanketter med fin penna.
En dagvattenanläggning har anlagts inom ett detaljplanelagt område utan att den i förväg anmälts till miljökontoret, något som ska ske enligt 13 § FMH. Till vem ska beslut om miljösanktionsavgift riktas, VA-huvudmannen eller exploatören? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.