Start Taggar FMH

Tagg: FMH

Man i skjorta skriver på blanketter med fin penna.

Till vem ska beslut om miljösanktionsavgift riktas för oanmäld dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning har anlagts inom ett detaljplanelagt område utan att den i förväg anmälts till miljökontoret, något som ska ske enligt 13 § FMH....

Krav på rening av dagvattenutsläpp vid badstrand?

Hur bör tillsynsmyndigheten tänka vad gäller krav på rening av dagvatten som släpps ut vid badstrand? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar på vilka miljömässiga...

Senaste artiklarna