Får vi debitera tiden som det tar att handlägga miljösanktionsavgift?

Pengar i timglas

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Hej! Hur gör ni i din kommun när det gäller att debitera tiden för miljösanktionsavgift? Har du tankar kring det? En miljöinspektör förde fram tankar om att det kan bli ”dubbel bestraffning” med kostnad för både MSA och handläggningstid…