Start Taggar Rapportering och insamling

Tagg: Rapportering och insamling

VA-taxor sammanställning och trender för 2024

Vad fick man betala för allmänna VA-tjänster under 2024 i olika kommuner? Svenskt Vatten har sammanställt statistik i den årliga taxeundersökningen. VA-organisationerna påverkas tydligt...

SGU och Livsmedelsverket föreslår nationell insamling av dricksvattendata i ny slutrapport

SGU och Livsmedelsverket har slutrapporterat ett regeringsuppdrag och föreslår ett nytt nationellt system för insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning i Sverige. Till...

Senaste artiklarna