SGU och Livsmedelsverket föreslår nationell insamling av dricksvattendata i ny slutrapport

SGU och Livsmedelsverket har slutrapporterat ett regeringsuppdrag och föreslår ett nytt nationellt system för insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning i Sverige. Till rapporten finns även lagstiftningsförslag att det blir obligatoriskt för dricksvattenleverantörerna att lämna informationen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.