Start Taggar Blanketter

Tagg: Blanketter

torrtoalett med latrintunnor utanför

Beslutsmallar för torrtoaletter från tre kommuner

Josefine Holmberg, miljöinspektör i Sollefteå kommun, skrev på Avloppslistan och efterfrågade beslutsmallar för anmälan om torrtoaletter. Kungsbacka, Nyköping och Hörby kommuner var snälla och...

Förbud mot utsläpp och infomaterial översatt till engelska – se exempel från Kungsbacka

För att underlätta kommunikationen med utländska fastighetsägare har Kungsbacka kommun låtit översätta blankett med förbud mot utsläpp, delgivningskvitto, tidkort och faktureringskvitto samt sin informationsbroschyr...

Fotodokumentations-anvisning från Örebro kommun

På VA-guidens träff i Norrköping i höstas om funktionskontroll så började deltagarna prata om fotodokumentation av avloppsanläggningar. Flera kommuner bad att få Örebro kommuns...
Karta över Norge som visar tre känslighetsområden med avseende på små avlopp

Info om stöd som norska avloppshandläggare har tillgång till

VA-guiden var nyligen på avloppskonferens i Norge. Så nu tipsar vi om bra ställen att hitta information om arbetet med små avlopp i vårt...

Måste beslut om förbud av utsläpp vara riktade till en person?

Fråga: Vår fråga handlar om hur vi kan skriva i våra förbud mot utsläpp av avloppsvatten till anläggningar som vi dömer ut. I dagsläget...

Borås Stad – Blanketter och information fyra tekniklösningar

På Borås hemsida om små avlopp finns blanketter och information Med reservation för att länkar inom en kommuns hemsida kan brytas i samband med att...

Blankett för anmälan av dagvattenanläggning, Eskilstuna

Anmälan av dagvattenanläggning i Eskilstuna görs till miljökontoret.

Blankett för anmälan av dagvattenanläggning, Jönköping

Anmälan av anordning för rening av dagvatten i Jönköping görs till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Blankett för anmälan av dagvattenanläggning, Nacka

Anmälan av dagvattenanläggning i Nacka görs till miljöenheten.

Blankett för anmälan av dagvattenanläggning, Göteborg

Anmälan om dagvattenanläggning i Göteborgs stad görs till miljöförvaltningen.

Senaste artiklarna