Förbud mot utsläpp och infomaterial översatt till engelska – se exempel från Kungsbacka

För att underlätta kommunikationen med utländska fastighetsägare har Kungsbacka kommun låtit översätta blankett med förbud mot utsläpp, delgivningskvitto, tidkort och faktureringskvitto samt sin informationsbroschyr om små avlopp till engelska. Nedan kan du se dessa som bifogade filer.

Kungsbacka kommun började med översättning av vissa dokument i samband med att en utlandsägd fastighet skulle inspekteras. Kommunen skickade brev med information och tidsbokning som vanligt, men när det var dags kom de inte in på fastigheten. Grind och stängsel omgärdade hela tomten.

– Då skickade jag ett brev på fastighetsägarens språk, tyska. Sedan fick vi gehör och inspektionen kunde genomföras efter att vi kommit överens, berättar Tobias Engström, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka.

Denna första översättningen fick Tobias hjälp med av en f d tyskalärare som jobbade på kommunen. Eftersom den aktuella fastighetsägaren även kunde flytande engelska övergick man sedan till att ha det som kommunikationsspråk. Blankett med förbud mot utsläpp, delgivningskvitto, tidkort och faktureringskvitto översattes till engelska. I samband med detta så översatte de även sin informationsbroschyr om enskilda avlopp till engelska och den ligger tillgänglig på hemsidan.

För alla översättningarna utom den första har man anlitat den översättningsbyrå som kommunen har upphandlingsavtal med. Därefter rättades enstaka ord av en engelskspråkig person på miljökontoret.

– När vi skickade beslut till den aktuella fastighetsägaren så skickade vi dem både på svenska och engelska. Det är både för vår och fastighetsägarens skull så att vi båda förstår vad som står i besluten i framtiden, säger Tobias Engström.

Det förekommer att miljökontoret kommunicerar med fastighetsägare på engelska, men ännu har de inte skrivit något tillstånd på engelska.

Kontakt: tobias.engstrom@kungsbacka.se


Relaterat

Miljöbalken finns på engelska

Avloppslistan diskussionstråd: Beslut om förbud på engelska, sid 5, dec 2018

Expertsvar: Ska vi informera om rätten till tolk? feb 2018