Start Taggar ÖP

Tagg: ÖP

Går det att ställa krav på att använda tekniskt vatten i detaljplaner eller översiktsplaner?

I det här expertsvaret förklarar Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik om det  går att ställa krav i detaljplan och översiktsplan på att använda tekniskt vatten...

Nybro kommuns VA-plan 2019

Nybro kommun har som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagit en VA-plan för kommunen under första halvan av 2019. VA-planen har tagits fram förvaltnings-...

Gnosjö kommuns VA-plan, 2017

Gnosjö kommun har tagit fram en VA-plan som antogs i slutet av september 2017. VA-planen är ett tematiskt tillägg till Gnosjö kommuns översiktsplan. Läs mer: Gnosjö...

Mönsterås kommuns VA-plan från 2017

Mönsterås kommun har tagit fram en vatten- och avloppsplan som ett tillägg till gällande översiktsplan. Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig...

Översiktlig VA-plan 2020 för Karlsborgs kommun

Den översiktliga VA-plan 2020 för Karlsborg är en del i översiktsplanearbetet. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp av tjänstemän på olika berörda förvaltningar...

Hållbar utveckling i översiktsplaneringen, vägledning BoV 2014

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram denna vägledning för att underlätta arbetet med hållbar utveckling i den översiktliga planeringen. Texterna bygger på...

Värmdö kommuns VA-planering

Värmdö kommun har vattenplaneringen som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. VA-planen beslutades 2014 och är en heltäckande och långsiktig plan för hantering...

Va – en del av översiktsplanen

Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill förmedla goda exempel och uppmuntra såväl politiker som tjänstemän i kommunerna genom en ny skrift om kommunen översiktsplanering...

Kalmar kommun, va-plan 2016

Ur sammanfattningen Cirka 90 procent av hushållen i kommunen har kommunalt vatten och avlopp och fler och fler ansluts hela tiden. Detta arbete behöver ske...

Lst Sthlm, Vattenplanering i översiktsplaner, 2007

Vattenplanering i översiktsplaner. Författare: Xiomara Holmbäck, Länstyrelsen i Stockholms Län. Rapport 2007:29. Utgiven 2007. Sammanfattning I denna rapport beskrivs en metodik för att ta fram responsindikatorer...

Senaste artiklarna