Mönsterås kommuns VA-plan från 2017

Mönsterås kommun har tagit fram en vatten- och avloppsplan som ett tillägg till gällande översiktsplan. Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.