Värmdö kommuns VA-planering

Värmdö kommun har vattenplaneringen som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. VA-planen beslutades 2014 och är en heltäckande och långsiktig plan för hantering av frågor som rör vatten och avlopp både innanför och utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.