Bo Olofsson

Bo Olofsson
Hydrogeolog, universitetslektor och forskare
Kungliga Tekniska Högskolan
 

Grundvatten

Bo är hydrogeolog och arbetar som universitetslektor och forskare på KTH, bl a med försaltning av grundvatten. Han besvarar frågor om grundvatten och föroreningsspridning. Bo anlitas ofta som expert i hydrogeologiska utredningar.

Bo har utvecklat modeller för riskvärdering av saltvatteninträngning och för bedömning av möjligheterna till grundvattenförsörjning på en plats vid olika uttag.