Start Taggar LOVA

Tagg: LOVA

LOVA-pengar har bidragit till lyckade va-planeringsprojekt – nu delas ytterligare 40 miljoner ut

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått 40 miljoner extra som ska gå till olika LOVA-projekt för minskad övergödning. Sedan tidigare har HaV öronmärkt 160...

Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Syftet med projektet var att i fält testa en i Norge utvecklad metod för funktionskontroll av minireningsverk, genom att använda så kallade surrogatparametrar. Denna...

Många nyfikna på kvalitetssäkrad tillståndsprövning

I juni aviserade Avloppsguidens användarförening att man vill få till LOVA-projekt med uppföljning av nya anläggningar. Syftet är att förbättra tillståndsprövningen. I skrivande stund...

Norrtälje har testat att provta Ecobox i fält

I slutet av 2017 var VA-guidens redaktör Marie Albinsson i Norrtälje för att höra vilka frågor som var på agendan för bygg- och miljökontorets...

Stort behov av uppföljande besök – Kungsbacka har testat metod och hjälpmedel

Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016 – 2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år...

Mätning pågår – LOVA-projekten är i gång

I början av september träffades 21 inspektörer från de kommuner som har LOVA-projekt som rör surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små...

Träff om surrogatparametrar

Tio kommuner har beviljats LOVA-medel för utveckling av tillsynsmetodik med s.k. surrogatparametrar. Just nu arbetar användarföreningen och VA-guiden med att fastställa upplägg för samordning...

Uppdatering LOVA-projekt

Nyvalda ordföranden Anna Ericsson från Södertälje har skrivit till alla kontaktpersoner hos kommuner som sökt LOVA-medel för projekt som rör utveckling av tillsynsmetodik med...

”Vänligen samordna er”

Avloppsguidens användarförening har skickat ett brev till handläggare vid 8 länsstyrelser. Anledningen är att föreningen stöttat kommuner som velat söka LOVA-bidrag om utveckling av...

LOVA-ansökningar om MRV

Som Avloppsguiden rapporterat sedan tidigare stöttar Avloppsguidens användarförening sina medlemmar med underlag för ansökan om LOVA-medel för att utveckla tillsyn av minireningsverk. Det handlar...

Senaste artiklarna