Start Taggar LOVA

Tagg: LOVA

Norrtälje har testat att provta Ecobox i fält

I slutet av 2017 var VA-guidens redaktör Marie Albinsson i Norrtälje för att höra vilka frågor som var på agendan för bygg- och miljökontorets...

Stort behov av uppföljande besök – Kungsbacka har testat metod och hjälpmedel

Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016 – 2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år...

Mätning pågår – LOVA-projekten är i gång

I början av september träffades 21 inspektörer från de kommuner som har LOVA-projekt som rör surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små...

Träff om surrogatparametrar

Tio kommuner har beviljats LOVA-medel för utveckling av tillsynsmetodik med s.k. surrogatparametrar. Just nu arbetar användarföreningen och VA-guiden med att fastställa upplägg för samordning...

Uppdatering LOVA-projekt

Nyvalda ordföranden Anna Ericsson från Södertälje har skrivit till alla kontaktpersoner hos kommuner som sökt LOVA-medel för projekt som rör utveckling av tillsynsmetodik med...

”Vänligen samordna er”

Avloppsguidens användarförening har skickat ett brev till handläggare vid 8 länsstyrelser. Anledningen är att föreningen stöttat kommuner som velat söka LOVA-bidrag om utveckling av...

LOVA-ansökningar om MRV

Som Avloppsguiden rapporterat sedan tidigare stöttar Avloppsguidens användarförening sina medlemmar med underlag för ansökan om LOVA-medel för att utveckla tillsyn av minireningsverk. Det handlar...

Seminarium båtlatrin mm 8:e mars

Vad innehåller egentligen båtlatrin och kan det vara ett problem för reningsverken att ta emot båtlatrin? I ett LOVA-projekt som Vaxholms stad, Värmdö kommun,...

Vind i seglen för LOVA-projekt för enklare uppföljning av MRV

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening har under hösten laddat för ett gemensamt LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av minireningsverk....

Sök LOVA för enklare funktionskontroll av MRV

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening laddar för LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av t.ex. minireningsverk. Är ni intresserade? I dagsläget...

Senaste artiklarna