Start Taggar LOVA

Tagg: LOVA

LOVA-ansökningar om MRV

Som Avloppsguiden rapporterat sedan tidigare stöttar Avloppsguidens användarförening sina medlemmar med underlag för ansökan om LOVA-medel för att utveckla tillsyn av minireningsverk. Det handlar...

Seminarium båtlatrin mm 8:e mars

Vad innehåller egentligen båtlatrin och kan det vara ett problem för reningsverken att ta emot båtlatrin? I ett LOVA-projekt som Vaxholms stad, Värmdö kommun,...

Vind i seglen för LOVA-projekt för enklare uppföljning av MRV

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening har under hösten laddat för ett gemensamt LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av minireningsverk....

Sök LOVA för enklare funktionskontroll av MRV

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening laddar för LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av t.ex. minireningsverk. Är ni intresserade? I dagsläget...

Enklare funktionskontroll av MRV med surrogatparametrar

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening laddar för LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av t.ex. minireningsverk. Är ni intresserade? I...

Ansökan om kretsloppsanpassning av små avlopp i Hässleholm, LOVA 2016

Hässleholms kommun har sökt och fått LOVA-medel för att arbeta med frågan om kretslopp av näringsämnen från små avlopp. Kommunen ska: Utreda förutsättningarna för kretsloppsanpassning...

Kretsloppsprojekt i Hässleholm under 2016-2017

Hässleholms kommun har sökt och fått LOVA-medel för att arbeta med frågan om kretslopp av näringsämnen från små avlopp. Kommunen ska: Utreda förutsättningarna för kretsloppsanpassning...

Vinneåprojektet, LOVA 2011-2014

Kristianstads och Hässleholms kommuner har tillsammans genomfört ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Vinne å och minska näringsläckaget till Hanöbukten. Flera åtgärder har...

Inventering av enskilda avlopp i Norrköpings kommun som påverkar havet mest

Författare: Christian Andersson, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings kommun. Sidor: 24 sidor Norrköpings kommun har inventerat de sämsta avloppen under tre års tid i ett projekt som...

Kretsloppsanpassning av toalettavfall, LOVA 2012

Kretsloppsanpassning av toalettavfall Författare: Elisabeth Hilterton Mariestad, Töreboda och Gullspång. Oktober 2012 En förstudie utförd med LOVA-medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sidor: 49 sidor inkl bilagor. Ur...

Senaste artiklarna