Andra chansen – söka LOVA-bidrag för att följa upp små avlopp

Just nu pågår ett arbete med att kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp hos 7 kommuner. Ecoloop samordnar projekten och bistår kommuner som vill delta och söka LOVA-bidrag för liknande projekt.

Tanken är att kommande projekt kan haka i och bygga på de befintliga. Det finns mallar för ansökan att låna. Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

I vissa län har redan sista ansökningsdag för LOVA-bidrag passerat och andra län har sista januari så agera snabbt! Processen med ansökan är enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från.

Att vara fler ger mer

Avloppsguidens användarförening bekostade framtagande av ansökningsmallar och vid senaste styrelsemötet 17/12 gästades styrelsen av Patrik Kühn från Hässleholm som arbetar aktivt i de pågående projekten.

Apropå nyttor med projekten ansåg Patrik att det var givande och ett sätt att komma igång med tillsyn av minireningsverk.

– Det blir en stor samordningsvinst genom att man delar upp arbetet mellan olika grupper. Det hade aldrig blivit så bra om man gjort det själv. Att vara fler ger mer, säger Patrik Kühn i Hässleholm.

Är det värt för nya kommuner att haka på? Patrik tyckte absolut det och betonade vikten av att man får tid att delta och läsa in sig. Han såg det som sannolikt att många kommuner ser över sin ärendehantering i och med ny vägledning om prövning och då kommer projekten en lämplig tid.

Webbseminarium i januari

Den 9:e respektive 14:e januari kommer Ecoloop att hålla webb-infomöten om projekten. Då kommer de informera mer om arbetet, hur det går till att ansöka etcetera. Det finns då möjlighet att ställa frågor.

Om du är intresserad av delta i projektets andra omgång kontaktar du Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.

Du blir då inbjudan till en gemensam dropbox med underlagsmaterial, inkl ansökningsmall i redigerbart format.


Relaterat

Kvalitetssäkringsprojekten små avlopp har kommit halvvägs

Projektsida hos VA-guiden: Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019-2021