Mätning pågår – LOVA-projekten är i gång

I början av september träffades 21 inspektörer från de kommuner som har LOVA-projekt som rör surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion.

Träffen i Södertälje innehåll bland annat:

  • Genomgång av det norska arbete som föregått projekten

  • Diskussioner om upplägg och redovisning

  • Genomgång av mätutrustning

  • Mätning i fält


Projektdeltagarna delar upp 12 fabrikat mellan sig och besöken väntas ge analyser från 190 anläggningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.