Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Livsmedelsverket inför ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.

Det nya riktvärdet för fyra vanliga PFAS-ämnen är 4 nanogram per liter i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, till exempel ytvattentäkt och källa. Det här är första gången som Livsmedelsverket sätter ett riktvärde för PFAS i dricksvatten från egen brunn.

Sänkta riktvärden för arsenik, bly och kadmium

Förutom det nya riktvärdet för PFAS sänks riktvärdena för tre andra ämnen: arsenik, bly och kadmium. Alla dessa ämnen kan på olika sätt vara skadliga för hälsan.

Riktvärdena för arsenik och bly halveras och riktvärdet för kadmium sänks tiofalt. Alla dessa ämnen kan finnas i vissa bergarter,  vilket gör att de också kan finnas i grundvattnet. Bly kan även finnas i äldre ledningar och kranar och alla tre ämnen kan komma från bland annat industriutsläpp.

Sedan 2022 finns både arsenik, bly och kadmium med i den så kallade normalanalysen, det vill säga det grundanalyspaket som räcker för de flesta egna brunnar.

Ämne Tidigare riktvärde Nytt riktvärde 2024
Arsenik 10 mikrogram per liter 5 mikrogram per liter
Bly 10 mikrogram per liter 5 mikrogram per liter
Kadmium 5 mikrogram per liter 0,5 mikrogram per liter
PFAS 4 4,0 nanogram per liter
PFAS 21* 100 nanogram per liter

* Behöver endast analyseras i vissa fall

Bakgrund

I Sverige får omkring två miljoner människor sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Den som har egen brunn är själv ansvarig för sin dricksvattenkvalitet, och som hjälp sätter Livsmedelsverket så kallade riktvärden för olika ämnen.

Riktvärdena är inte juridiskt bindande på samma sätt som gränsvärden är för kommunalt dricksvatten. Riktvärdena hjälper hushåll med egen brunn att avgöra kvaliteten på det egna dricksvattnet. Formellt börjar riktvärdena för PFAS och de sänkta riktvärdena för arsenik, bly och kadmium att gälla 1 juli 2024.

Du kan läsa hela pressmeddelandet på Livsmedelsverket.