Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Syftet med projektet var att i fält testa en i Norge utvecklad metod för funktionskontroll av minireningsverk, genom att använda så kallade surrogatparametrar. Denna metod har potential att ge snabba och relativt billiga svar för miljömyndigheten om en avloppsanläggning är i behov av ytterligare undersökningar och funktionskontroll. I praktiken kan detta användas inom ramen för dagens tillsyn och dessutom utgöra en del i verksamhetsutövarnas egenkontroll.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.