Start Taggar LOVA

Tagg: LOVA

Borgholms kommun, va-plan 2013

VA-policy Va-policyn är gemensam för de båda ölandskommunerna och ska vara vägledande för en långsiktig och effektiv va-planering. Policyn tillsammans med va-planen ska bidra till...

Tillsyn genom registrering och GIS, Kungsbacka 2010

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering Nina Zackrisson presenterade Kungsbacka kommuns LOVA-projekt under Avloppsguidens Norgeresa 2010.

Senaste artiklarna