Ansökan om kretsloppsanpassning av små avlopp i Hässleholm, LOVA 2016

Hässleholms kommun har 2016 sökt och fått LOVA-medel för att arbeta med frågan om kretslopp av näringsämnen från små avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.