LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk får förlängd tid

Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet har fått förlängd projekttid till hösten 2023.

Flera projekt har visat på behovet av tillsyn för att små avloppsanläggningar ska fungera som det är tänkt. För att bedöma behovet av tillsyn för minireningsverk behöver man identifiera de viktigaste kontrollpunkterna vad gäller miljötillsynen i fält, service och husägarens egenkontroll.

Detta LOVA-projekt siktar på att utveckla och utvärdera en effektiv tillsynsmetodik för minireningsverk. Utöver checklistor för tillsyn med lämpliga kontrollpunkter samt checklistor för lämplig egenkontroll förväntas projektet generera ökad kunskap om tillsynsmetoder för minireningsverk och anläggningar med definierat utlopp.

19 oktober, en dag om minireningsverk i Uppsala

Miljöförvaltningen i Uppsala vill utbyta erfarenheter med andra kommuner om tillsyn av minireningsverk för små avlopp. Träffen äger rum i Uppsala 19 oktober och sista anmälningsdag är 6 oktober.

Projektet startade maj 2021 och var tänkt att pågå till och med juni 2023 men projektet fick mer tid och avslutas under hösten 2023. Projektet och miljöförvaltningen utvärderar tillsynsinsatserna och projektet i sin helhet. Projektrapporten väntas bli klar under hösten 2023 och erfarenheter från tillsynen sprids via VA-guiden som fungerar som kommunikationskanal till projektet till intresserade kommuner.

Läs mer om LOVA-projektet: Effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023